Nước không có mùi, vị ngon

Khoáng hóa magiê

Chặn lại các chất gây ô nhiễm độc hại

Lõi lọc Aquaphor A5 Mg bảo vệ lâu dài khỏi các chất độc hại có trong nước máy mà bị ô nhiễm nặng do gỉ sắt, cát và bùn. Ngoài ra, còn chứa thêm chất hấp phụ để kéo dài tuổi thọ của lõi lọc 350l. Làm tăng thêm lượng Magiê lên đến 30% so với giá trị khuyến cáo thường ngày. Sử dụng phù hợp cùng với bình lọc Aquaphor và ống lọc cartridge B5.

1 of 2
- +

Features and equipment

Features — 3

Removes chlorineyes
Mineral balancingyes
Filter life, L350
Xin chào, Aquaphor có thể hỗ trợ gì bạn?

aquaphor
aquaphor