Sản Xuất & Lắp Ráp Tại Châu Âu 
Các sản phẩm AQUAPHOR được sản xuất tại các nhà máy của chúng tôi
được đặt tại Estonia

 • B150 Midi

  Lọc cực tinh khiết cho nước uống và nước tắm

 • B150 Plus

  Lọc cực tinh khiết cho nước uống và nước tắm

 • B505-13

  Bộ lọc thay thế cho việc lọc nước lạnh trong toàn bộ gia đình

 • B505-14

  Bộ lọc thay thế cho việc lọc nước nóng trong toàn bộ gia đình  

 • B510-12

  Cấu trúc và thiết kế độc đáo cho phép cấu kiện loại bỏ các chất cặn, clo, kim loại nặng và các tạp chất khác ra khỏi nước

 • B510-18 Iron removal

  Lọc sắt hòa tan dạng keo, gỉ và kim loại nặng một cách hiệu quả và không thể đảo ngược

 • B515-13

  Nhờ vào cấu trúc đồng trục độc đáo và độ thấm nghiêng của cấu kiện, nước được lọc sạch khỏi cặn, clo, kim loại nặng và các tạp chất khác…

 • B515-14

  Bộ lọc thay thế cho việc lọc nước lạnh trong toàn bộ gia đình

 • B520-12

  Cấu trúc và thiết kế độc đáo cho phép cấu kiện loại bỏ các chất cặn, clo, kim loại nặng và các tạp chất khác ra khỏi nước

 • B520-13

  Bộ lọc thay thế cho việc lọc nước lạnh trong toàn bộ gia đình

 • B520-14

  Bộ lọc thay thế cho việc lọc nước nóng trong toàn bộ gia đình

 • B520-18 Iron removal

  Lọc sắt hòa tan dạng keo, gỉ và kim loại nặng một cách hiệu quả và không thể đảo ngược

has been added to your cart:
Checkout
Xin chào, Aquaphor có thể hỗ trợ gì bạn?

aquaphor
aquaphor