B505-13

Lõi lọc thay thế lọc nước lạnh sơ cấp

LEARN MORE

Bộ lọc thay thế cho việc lọc nước lạnh trong toàn bộ gia đình.

Được thiết kế với công nghệ CarbFiber Block, lọc được các hạt có kích thước nhỏ đến 5 micron.

Features and equipment

Features — 3

For hot wateryes
Removes chlorineyes
Filter life, L30000

Bộ Lọc Tương Thích

has been added to your cart:
Checkout
Xin chào, Aquaphor có thể hỗ trợ gì bạn?

aquaphor
aquaphor