Bộ lọc thay thế này sử dụng khối carbon sợi siêu dày được làm từ than gáo dừa hoạt tính dạng bột nhằm loại bỏ nồng độ còn lại của các chất ô nhiễm hữu cơ và kim loại nặng. Nó lọc các hạt có kích thước nhỏ đến 0,8 micron.

Các sợi Aqualen biến tính giúp phân bổ dòng nước trong môi trường lọc siêu dày mang lại khả năng lọc tối ưu.

Bộ lọc thay thế có chứa bạc ở dạng ion hoạt tính.

1 of 2
- +

Features and equipment

Features — 1

Removes chlorineyes
Xin chào, Aquaphor có thể hỗ trợ gì bạn?

aquaphor
aquaphor