Lọc sau cùng cho RO-31. Điều hòa nước cuối cùng sau khi lọc màng thẩm thấu cũng như tái khoáng nước tự nhiên.

Features and equipment

Features — 2

Mineral balancing yes
Filter life, L 5500
Xin chào, Aquaphor có thể hỗ trợ gì bạn?