Lọc sau cùng cho RO-31. Điều hòa nước cuối cùng sau khi lọc màng thẩm thấu cũng như tái khoáng nước tự nhiên.

Features and equipment

Features — 2

Mineral balancingyes
Filter life, L5500
Xin chào, Aquaphor có thể hỗ trợ gì bạn?

aquaphor
aquaphor