Aquaphor K7M được sử dụng như bước cuối cùng trong máy lọc thẩm thấu ngược Aquaphor (máy RO). Nó điều hòa nước và tái khoáng để có vị ngon hơn và cân bằng điện giải được khuyến nghị cho nước uống.

Features and equipment

Features — 2

Removes chlorineyes
Mineral balancingyes

Bộ Lọc Tương Thích

has been added to your cart:
Checkout
Xin chào, Aquaphor có thể hỗ trợ gì bạn?

aquaphor
aquaphor