Lọc sau cùng cho các hệ thống OSMO cổ điển. Điều hòa nước cuối cùng sau khi lọc màng thẩm thấu cũng như tái khoáng nước tự nhiên.

Features and equipment

Features — 2

Removes chlorineyes
Filter life, L5500

Bộ Lọc Tương Thích

Xin chào, Aquaphor có thể hỗ trợ gì bạn?

aquaphor
aquaphor