Màng thẩm thấu ngược cung cấp khả năng siêu lọc tất cả các chất gây ô nhiễm bao gồm bào xác, vi khuẩn và vi rút. Nó cũng loại bỏ độ cứng của nước từ bất kỳ mức độ ban đầu nào. Màng này có hiệu suất là 7,8 lít mỗi giờ.

Features and equipment

Features — 5

Reverse osmosis membrane performance, GPD 50
Reverse osmosis membrane performance, L/day 190
Removes viruses yes
Xin chào, Aquaphor có thể hỗ trợ gì bạn?

aquaphor
aquaphor