Bộ lọc polypropylene thay thế cho xử lý cơ học sơ bộ nước máy loại bỏ tất cả cặn lắng, bao gồm cả cát và rỉ sét.

– Bộ lọc cặn thay thế Viking B520-PP20 polypropylene, nước lạnh, 20 micron

– Bộ lọc cặn thay thế Viking B520-PP5 polypropylene, nước lạnh, 5 micron

Features and equipment

Features — 2

Removes sand, silt and rust yes
For cold water yes
Xin chào, Aquaphor có thể hỗ trợ gì bạn?

aquaphor
aquaphor